dinsdag, december 05, 2006

De fans van Jean-Marie Dedecker

Volgens een peiling van POEMA hadden vooral de kiezers van het Vlaams Belang een positief beeld van Jean-Marie Dedecker. Volgens de onderzoekers kan dit als effect hebben dat vooral het Vlaams Belang stemmen zou verliezen aan de N-VA, maar men kan zich ook afvragen waarom die kiezers dan vroeger niet op de VLD stemden.

Naar aanleiding van de toetreding van Jean-Marie Dedecker tot de N-VA onderzocht POEMA welk beeld de kiezers van de Vlaamse partijen van hem hadden. Uit de resultaten blijkt dat vooral de kiezers van het Vlaams Belang een positief beeld hebben van Jean-Marie Dedecker, en daarom zou het wel eens die partij kunnen zijn die het meest kiezers richting N-VA ziet vertrekken, luidt de conclusie. Daar kunnen toch enkele kritische vragen bijgesteld worden.

De eerste, nogal voor de hand liggende vraag is waarom die kiezers die zo een positief beeld van Jean-Marie Dedecker hebben dat zij mee de overstap naar N-VA zouden willen maken, vandaag bij het Vlaams Belang en niet de VLD zitten. Tenzij het gaat over kiezers die tijdelijk een onderkomen bij het Vlaams Belang hebben gezocht in afwachting van een toetreden van Jean-Marie Dedecker tot het Vlaams Belang of eventueel VLOTT, ben ik er niet zo zeker van dat die kiezers vandaag of de komende weken hem naar de N-VA zullen willen volgen. Zeker, een overstap van het Vlaams Belang naar de N-VA ligt iets makkelijker dan één naar de VLD met figuren als Guy Verhofstadt, Bart Somers en Karel de Gucht wiens woordvoerder vandaag in De Standaard nationalisme nog een ziektenoemde, maar Vlaams Belang-kiezers hebben anderzijds toch ook de reputatie zeer trouw te zijn in hun partijvoorkeur. Een analyse van de resultaten van De Stemmenkampioen voor november en december zal hierover misschien uitsluitsel kunnen geven.

Een andere vraag kan misschien beter gesteld worden aan Jean-Marie Dedecker: als het klopt dat vooral kiezers van het Vlaams Belang hem sympathiek vinden, zou dat dan een indicatie kunnen zijn dat hij meer thuishoort bij het Vlaams Belang dan bij de N-VA? De vraag die de afgelopen weken de ronde deed was wel degelijk of hij op één of andere manier zou aansluiten bij het Vlaams Belang, dan wel onafhankelijk naar de federale verkiezingen van 2007 wou gaan. De vraag of hij bij CD&V of N-VA aansluiting zou zoeken heb ik alvast niet gehoord. Er is trouwens geen gebrek aan scheldproza tussen Jean-Marie Dedecker en allerlei prominenten van de N-VA, in de beide richtingen. In de verleden tijd, wel te verstaan. De verklaring van partijvoorzitter Frank Vanhecke dat Jean-Marie Dedecker voor een zekere zetel heeft proberen kiezen is, als ontgoochelde verzoeker, natuurlijk snel gemaakt, maar toch moeilijk weg te slaan.

Geen opmerkingen: