woensdag, november 02, 2005

Meer herinneringen aan Chabert

Mijn vorig artikel was nog niet opgeslagen in de cache van de zoekmotoren(*), of Brigitte Grouwels (CD&V) leverde in een interview met De Standaard al het bewijs waarom zij meer een Chabertiaanse dan een institutionele atoombom is. Isabelle Durant (Ecolo) hoeft zich dan ook helemaal niet druk te maken.

De Vlamingen hebben zich weer eens mooi laten rollen. Terwijl de Franstaligen doelbewust de luchthaven van Zaventem om zeep proberen te helpen, onder meer door te dreigen met dwangsommen, geven de Brusselse Vlamingen na een klein beetje boe en ba geld aan de Franstalige Gemeenschap. O ja, de Brusselse Vlamingen krijgen ter compensatie ook wat geld, en dat zullen ze zeker goed kunnen gebruiken, maar ze zaten er nu ook niet echt op te wachten. Belangrijker is dat zij pasmunt (letterlijk) uit handen gaven. Franstaligen doen zoiets niet. Zij geven nooit pasmunt uit handen zonder dat ze er iets voor in de plaats krijgen dat van belang is. Meer geld voor de Brusselse Vlamingen is niet iets dat van belang is. Het welvaren van de luchthaven van Zaventem is dat wel.

En op die manier kunnen de Franstaligen dus op cruciale ogenblikken doodleuk beweren dat ze niets vragen, ook al klopt dat niet, en dit natuurlijk tot grote frustratie van Brigritte Grouwels. Blijkbaar wil zij niet snappen dat het precies de Vlamingen zijn die dit toelaten, want de Franstaligen weten –correct– dat zij op andere ogenblikken wel hun zin kunnen krijgen, zonder compensaties. En soms zelfs op hetzelfde ogenblik, zoals nu, want in het dossier over Zaventem vragen zij dus niets, hoeven zij niets te vragen, doen de Vlamingen hen zelfs niets vragen. Brigitte Grouwels is daar mee schuldig aan door haar houding, ja zelfs door zelf de verdediging van de Franstaligen op zich te nemen.

Overigens is de titel van het interview veelzeggend: «Ik heb maar weinig zin meer om me in te houden,» een citaat uit een antwoord verder in het interview:
Ik heb me een jaar lang bijzonder kalm gehouden. Ik heb veel gedacht en weinig uitgesproken. Toch blijft de Franstalige pers me afschilderen als ultraflamingant. Ik had gehoopt dat men zou merken dat ik ook een echte Brusselse reflex bezit, dat ik mee van de stad iets moois wil maken. Tja, als het imago zo moeilijk bij te stellen is, dan heb ik nog weinig zin om me in te houden.
Waarom moet Brigitte Grouwels «zich inhouden» om een imago «bij te stellen» bij de Franstaligen? Zou er aan Franstalige zijde ook maar één politicus rondlopen die zich zorgen maakt over zijn imago bij de Vlamingen, om nog maar te zwijgen over het «bijstellen» van een eventueel slecht imago? Ja, als hij ambities heeft om Belgisch Eerste Minister te worden, en dan kan er zelfs een cursus Nederlands vanaf.

Neem nu Isabelle Durant, die Yves Leterme aanmaant wat te kalmeren. Ik kan me werkelijk niet inbeelden dat ze 's nachts ook maar één seconde zou wakker liggen over de vraag of haar imago bij de Vlamingen positief of negatief is, laat staan hoe zij een negatief imago zou kunnen bijstellen. Waar zij wél wakker van ligt is de Belgische constructie, want die moet het noodzakelijke Vlaamse geld leveren om in Wallonië het overheidsapparaat, en niet in het minst het onderwijs, waar een niet onbelangrijk deel van haar kiezerspubliek werkt, in gang te houden. Een Brusselse crisis zou Isabelle Durant en Ecolo dus raken waar het pijn kan doen, en dat verklaart waarom zij zo heftig reageert. Ik denk nochtans dat ze ongelijk heeft, want met een institutionele atoombom die zich zorgen maakt over haar imago bij de Franstaligen is er weinig kans dat het tot een crisis komt in de Brusselse Regering.

* Blogs gebruiken geen inkt die kan opdrogen…

1 opmerking:

Anoniem zei

Your page loaded really quick for all the content and images I'm impressed