vrijdag, januari 28, 2005

«Wallen buiten»

Kapingamarangi wijst op een artikel in La Dernière Heure met een nogal merkwaardige titel.

«Wallen buiten» dus. Je kan er vrolijk over doen, maar op zich is het eigenlijk een ernstige zaak. België wordt in sommige kringen nog wel eens aangeprezen als een multi-culturele staat, met een kruisbestuiving tussen het Germaanse en het Romaanse deel als de «meerwaarde» van die staat. In de praktijk gaat het echter vooral om een geldelijke bestuiving van Noord naar Zuid, terwijl de culturele bestuiving vrijwel uitsluitend in de andere richting gaat. Vlamingen leren, net zoals de Walen, Frans op school, maar Franstalige journalisten kunnen letterlijk nog geen twee woorden Nederlands schrijven zonder dat er een joekel van een spellingsfout tussenstaat. Als men de prestatie van La Dernière Heure nog een spellingsfout kan noemen.

Geen opmerkingen: