vrijdag, januari 21, 2005

sp.a en Cuba

Zoals ook Skender opmerkt blijkt vandaag dat de sp.a het régime van Castro niet alleen met woorden maar ook met daden steunt. Waarbij het natuurlijk niet gaat over financiële steun rechtstreeks uit de eigen partijkas of portefeuille, maar materiële steun op kosten van de Vlaamse belastingbetaler.

Concreet gaat het over PC's, autobussen en ziekenwagens die door sp.a-politici geschonken worden aan het régime op Cuba, zo schrijft het Vlaams Belang in zijn persmededeling. De flauwe verdediging dat het materieel boekhoudkundig toch al afgeschreven was, houdt geen steek: er zijn genoeg landen in de wereld met een democratische bestuursvorm die onze steun zouden kunnen gebruiken. Het is dan ook totaal onzinnig, ja zelfs crimineel, dat Vlaanderen sluiks, «dankzij» socialistische politici, een communistisch régime ondersteunt en dus in het zadel houdt. Niet deze hulp is «goed voor de mensen» op Cuba, maar wel een einde aan de tirannie ginder.

Het régime van Castro is overigens, zoals gisteren reeds geschreven, niet alleen dodelijk, maar bengelt in de jaarlijkse lijst van Reporters zonder Grenzen ook steevast aan het einde van het rijtje landen (in 2002 eindigde Cuba op de 134ste plaats van de 139!). De kans is dan ook klein dat de Cubaanse overheid de PC's heimelijk gaat doorgeven aan onafhankelijke journalisten. Hoe dan ook kan men gemakkelijk vaststellen dat de Rechten van de Mens op Cuba weinig of niets voorstellen, maar uit het gedrag van de mandatarissen van de sp.a blijkt dat zij dat in hun beleidsdaden zonder problemen door de vingers kunnen zien. Volgens mij betekent dit dat de sp.a impliciet het EVRM schendt, en dus het gevaar loopt de federale partijdotatie te verliezen nu de liberticidewet gestemd is. Of zou dat laatste zich enkel in mijn fantasie afspelen?

Geen opmerkingen: