donderdag, januari 20, 2005

Steve Stevaert en Cuba

De rubriek «Kreten en gefluister» van De Standaard weet vandaag te melden hoe Steve Stevaert reageert op de uitspraak van Condoleezza Rice dat Cuba een voorpost van de tirannie is.

Het is bekend dat Steve Stevaert graag op vakantie gaat in Cuba, en er als een vriend van het régime wordt beschouwd. Waar andere Europese parlementsleden riskeren op het vliegveld al teruggestuurd te worden omdat ze van plan waren dissidenten te ontmoeten, gaat Stevaert rustig op theevisite bij Castro zelf, zonder scrupules. Het hoeft dan eigenlijk ook niet te verwonderen dat Stevaert «ludiek» reageert op de uitspraak van Rice:
Ik begrijp volkomen de schrik van de Amerikaanse president. In Cuba krioelt het immers van de leden van Al-Qaeda, namelijk op Guantánamo Bay.
Over het communistische régime aldaar geen slecht woord dus. Je zal maar een dissident in Cuba zijn...

Ik neem aan dat het toevoegen van het ontkennen van de misdaden van communistische régimes aan de strafwet voorlopig nog niet «opportuun» is. En ik heb zo een vaag vermoeden dat andere partijen er nog niet van zouden moeten dromen om «ludiek» uit de hoek te komen over bijvoorbeeld het Chili van Pinochet, dat al bij al een ordegrootte minder moorddadig was. Maar één ding is dat de voorzitter van de socialistische partij zulke uitspraken doet, een andere zaak is dat hij blijkbaar niet de hele media op zijn nek krijgt omwille van zulke stuitende onzin.

Geen opmerkingen: