zaterdag, maart 24, 2007

Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen

Hieronder volgt een lezersbrief aan de Gazet van Antwerpen naar aanleiding van een artikel van Koen Dewanckel van 23 maart jongstleden onder de titel «Geruchtenmolen bekladt massatrouw».

Geachte redactie,

Ik vernam dat op 23 maart in uw krant een artikel verscheen van de hand van uw journalist Koen Dewanckel onder de titel «Geruchtenmolen bekladt massatrouw». In dat artikel bericht hij over «anonieme» speculaties op het internet, en citeert daarbij uitvoerig uit een artikel op mijn blog, evenwel na de lezer gewaarschuwd te hebben dat het om «door extremisme geïnspireerde theorieën» zou gaan.

Ik vind het merkwaardig dat uw journalist gewag maakt van en zelfs zijn beklag lijkt te doen over «anonieme» speculaties op het internet, wanneer hij eigenlijk niet meer had hoeven te doen dan een eenvoudige verwijzing in de vorm van een URL op te nemen zodat de geïnteresseerde lezer zelf zou kunnen nagaan in hoeverre mijn theorieën al dan niet door extremisme geïnspireerd zouden zijn, en in welke context ik die theorieën dan wel verkondig. Ik geef daarom hierbij de toestemming om, en meer zelfs, zou het zelfs zeer op prijs stellen, indien uw journalisten in de toekomst, wanneer zij nog eens uit mijn blog citeren, mijn naam en toenaam zouden vermelden, en indien mogelijk ook een URL zouden toevoegen.

Met vriendelijke groeten,

Filip van Laenen
Bærum (Noorwegen)
http://hoegin.blogspot.com
Het oorspronkelijke artikel, met cursivering van de (lichtjes gewijzigde) delen overgenomen uit mijn vorig artikel over Wouter van Bellingen:
Geruchtenmolen bekladt massatrouw
Anonieme speculaties op internet

Niet iedereen is gelukkig met de massale belangstelling die schepen van Burgerlijke Stand Wouter Van Bellingen (Spirit) momenteel krijgt. De geruchtenmolen op het internet werd vanuit diverse hoeken op gang getrokken. Wie er achter zit is niet duidelijk. Toch willen we u een bloemlezing niet onthouden, zonder ook maar enige garantie over de geloofwaardigheid.

Sint-Niklaas

Cruciaal in het geruchtencircuit blijkt de onduidelijkheid over de identiteit van de drie koppels die Van Bellingen afwezen als schepen om hun burgerlijk huwelijk te bekrachtigen. Dat hun namen werden 'uitgegomd' in het register en niet meer achterhaalbaar zijn, leidt tot de meest wilde speculaties.

Een duidelijk georkestreerde theorie die her en der opduikt, is die van het Turkse koppel. "Van de drie koppels die zouden geweigerd hebben zich te laten trouwen door Wouter Van Bellingen, zouden er twee zijn die verhuisden uit Sint-Niklaas (waardoor ze dus niet kónden trouwen voor Van Bellingen) én een Turks koppel. Zou dat de reden kunnen zijn dat er geen klachten werden ingediend wegens racisme?"

Een andere versie wil dan weer dat een van de koppels die Van Bellingen afwees dat deed om persoonlijke redenen, los van de huidskleur van de schepen maar wegens persoonlijke conflicten in het verleden. Tijdens zijn periode als ambtenaar bij de stedelijke jeugddienst, kwam hij met een aantal mensen in aanvaring. Begrijpelijk dat die niet staan te springen om uitgerekend door hem in de echt te worden verbonden?

Schandpaal

In de categorie door extremisme geïnspireerde theorieën (de terminologie liegt er niet om) ook nog deze: "Volgens de pers zouden het raszuivere Vlamingen van het allerpuurste racistische soort moeten zijn. Dat nog geen enkele journalist nog niet één van die drie koppels heeft kunnen ontmaskeren en hen eens goed aan de schandpaal heeft genageld, kan niet anders dan een zeldzaam geval van journalistieke terughoudendheid worden genoemd. Kriebelt het dan niet om één van de trouwlustigen te ontmaskeren als jarenlang lid van het Vlaams Belang?"

Misschien krijgt het grote trouwfeest na de federale verkiezingen in juni nog wel een staartje. "Mooi getimed om te passen in de verkiezingscampagne van Wouter Van Bellingen voor de kamerlijst van sp.a-Spirit in Oost-Vlaanderen. De controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven kan misschien best eens een bezoekje aan Sint-Niklaas plannen."

© 2007 De Vlijt NV

Publicatie: Gazet van Antwerpen / Waasland
Publicatiedatum: 23 maart 2007
Auteur: Koen DEWANCKEL
Pagina: 21

Geen opmerkingen: