dinsdag, januari 09, 2007

«Universiteit Uppsala discrimineert Zweden»

Eind verleden maand werd de Universiteit van Uppsala door het Hooggerechtshof (Högsta domstolen) van Zweden veroordeeld wegens anti-Zweedse discriminatie. Drie jaar geleden weigerde namelijk de universiteit Cecilia Lönn en Josefine Milander in te schrijven voor de studies rechten, niettegenstaande ze betere cijfers hadden dan dertig studenten met buitenlandse achtergrond die wel toegelaten werden.

In 2003 waren dertig van de beschikbare plaatsen voor de studies rechten gereserveerd voor studenten met een buitenlandse achtergrond. Cecilia Lönn en Josefine Milander, die beide betere cijfers hadden dan elk van die dertig andere studenten die via de quota aan de studies mochten beginnen, werden daarentegen niet toegelaten. De twee jongedames bleven echter niet bij de pakken zitten, en daagden de universiteit voor de rechtbank. Al twee keer kregen ze gelijk in lagere rechtbanken, maar nu gaf ook het Hooggerechtshof hen gelijk en kende hen een vergoeding van SEK 75.000 (ongeveer €8.200) toe. De gerechtskosten die ze gemaakt hebben, zo'n SEK 41.000 (ongeveer €4.500), zullen ook door de staat vergoed worden.

Noch het Hooggerechtshof, noch de twee jongedames argumenteren tegen positieve discriminatie, tenminste zolang het om gelijkwaardige kandidaten gaat waarbij de ene bevoordeeld wordt op de andere omwille van etnische achtergrond. Wordt echter iemand met een buitenlandse achtergrond bevoordeeld op een Zweed die beter geschikt is, is er echter geen sprake meer van positieve discriminatie, maar discriminatie zonder meer, en dus een strafbaar feit. Het Hooggerechtshof stelt dus met haar besluit een duidelijk voorbeeld vast van wat geen positieve discriminatie meer is.

De twee studenten hebben natuurlijk drie zware jaren achter de rug, maar de ironie van het lot wil dat deze rechtszaak voor hen netto waarschijnlijk eerder een voordeel is. Immers, zij hebben nu als rechtenstudenten praktische ervaring opgedaan over hoe een rechtszaak gevoerd dient te worden, tot in het Hooggerechtshof. Bovendien hebben zij zich kunnen profileren in een belangrijke rechtszaak, wat ongetwijfeld geen nadeel zal zijn wanneer zij op zoek gaan naar een baan.

Geen opmerkingen: