dinsdag, december 13, 2005

Op welke partij stemt de Vlaamse separatist?

Af en toe is het interessant om de resultaten van een opiniepeiling even van een andere hoek te bekijken. Zo kan men uit de resultaten van Weekvraag 30 van De Stemmenkampioen een schatting maken voor de partijvoorkeuren voor het «separatistische» en het «niet-separatistische» gedeelte van de Vlaamse bevolking.

Een nauwkeurige wetenschap is het absoluut niet, en de resultaten hieronder moeten dus met een grote korrel zout genomen worden, maar door de percentages per partij om te rekenen naar aantallen kiezers, en die te groeperen per keuze, kan men een afschatting maken van hoe het zit met de partijvoorkeuren binnen elk van de antwoorden. Voor de eenvoud werd daarbij de verkiezingsuitslag van 2004 voor de Vlaamse Raad gebruikt, en werden binnen het Vlaams Kartel de stemmen van CD&V en N-VA in een verhouding 80/20 verdeeld.

De eerste verdeling, die voor de «separatisten», dat wil zeggen zij die voorstander zijn van een splitsing van België, geeft een idee over de partijverdeling binnen de Vlaamse beweging. Het komt waarschijnlijk niet bepaald als een grote verrassing dat het Vlaams Belang hier afgetekend als de grootste partij uit de bus komt. Wat misschien meer verbazing wekt is dat CD&V en VLD-Vivant met ongeveer evenveel kiezers volgen als de nummers 2 en 3, met een duidelijke voorsprong op N-VA en sp.a-SPIRIT. De aanhang van Groen! binnen het separatistische gedeelte van de Vlaamse bevolking ten slotte is marginaal te noemen met een schamele 3%.

De resultaten tonen aan dat het Vlaams Belang misschien toch wat kort door de bocht gaat wanneer het beweert de Vlaamse Beweging te vertegenwoordigen, maar het vertegenwoordigt duidelijk wel een groter gedeelte van de Vlaamse Beweging dan de andere partijen. En hoewel N-VA misschien wel de meest separatistische aanhang kent, trekt die partij uiteindelijk slechts 10% van de separatisten aan, ongeveer evenveel als sp.a-SPIRIT. Anderzijds moet dan ook weer opgemerkt worden dat het separatisme van de N-VA-kiezers ongetwijfeld veel militanter zal zijn dan dat van de sp.a-SPIRIT-kiezers – de eeuwige discussie over kwantiteit versus kwaliteit dus.

Overigens, om op dat laatste thema even door te gaan, de VLD wordt af en toe wel eens verweten niet meer te zijn dan een nieuwe naam voor de «Pest Voor Vlaanderen», en de CD&V gewoon een verderzetting van de CVP, maar die twee «oude wijnen in nieuwe zakken» vertegenwoordigen ieder dus wel ongeveer een zesde van de separatisten in Vlaanderen, een pak meer dan de N-VA. En binnen het Vlaams Kartel is de N-VA zelfs het kleine broertje als het op absolute aantal separatisten aankomt!

Voor het gedeelte van de Vlaamse bevolking dat toch nog aan België vasthoudt, ziet het er uiteraard helemaal anders uit. sp.a-SPIRIT is daar de grootste partij, op enige afstand gevolgd door CD&V en VLD-Vivant. Daarna volgen Groen! en verderop ook het Vlaams Belang, terwijl N-VA met 1% als absoluut marginale partij naar voor komt. Ik denk niet dat de partijleiding van de N-VA daar wakker van zal liggen. Het toont in ieder geval duidelijk aan dat wie een splitsing van België niet genegen is en voor het Vlaams Kartel kiest, CD&V stemt, en niet N-VA.

Het is duidelijk dat Groen! bij de niet-separatisten zo een beetje dezelfde rol speelt als de N-VA binnen de groep van separatisten: de partij is wel de meest uitgesproken belgicistische partij, maar dat maakt haar nog niet de grootste partij binnen de groep van niet-separatisten. Die rol is weggelegd voor het kartel sp.a-SPIRIT, en bij SPIRIT zou men daar misschien toch eens over moeten nadenken als men werkelijk meent de ware erfgenamen van de Volksunie te willen zijn.

Geen opmerkingen: