woensdag, december 14, 2005

Hip, modern, cool, en voluit op de bek gegaan

Acht? Negentien? Drie?
Onze hippe, moderne en coole Freya van den Bossche vindt het nodig om in een interview met Vrij Nederland eens haar gedacht te zeggen over de leden van de Nederlandse regering. «Stijf», «truttig», «kleinburgerlijk», welke andere «verwijten» kan je verwachten van het politiek zwaargewicht dat er in ons land helemaal alleen voor zorgt dat de post van Minister van Begroting niet vacant staat?

Het Nederlandse kabinet neemt de zaak niet al te ernstig en eist geen verontschuldigingen. Maar wie op het VRT-journaal de reacties van enkele Nederlandse ministers heeft gezien zal het ook wel begrepen hebben: hier is meer aan de hand. Ik ben er immers vrijwel zeker van dat Jan Peter Balkenende met ijlbode een uitgebreide CV van Freya van den Bossche verzonden heeft naar alle leden van zijn kabinet zodra hij lucht gekregen had van het interview:
Freya van den Bossche (Gent, 26 maart 1975)
Dochter van haar vader
Voeg daar nog een MP3-bestandje bij met het interview met Leen Demaré waarin ze omstandig uitlegt dat ze vroeger op het bureau van haar papa altijd rekensommetjes moest maken, en je kan begrijpen dat de Nederlandse Minister van Financiën Gerrit Zalm de hele zaak een «goeie Belgenmop» noemt. Of hij het daarbij over het interview dan wel over de minister zelf had –voor iemand die er ouder dan zichzelf uitziet zal het wel even schrikken geweest zijn– is me niet helemaal duidelijk. Maar hij heeft natuurlijk wel makkelijk lachen: hij heeft immers geen last van nepministers van begroting met intellectuele brilletjes!

Trouwens, ter illustratie van hoe niet-stijf, niet-truttig en niet-kleinburgerlijk Freya wel is, een citaat uit het interview waar zij het heeft over haar tijd als schepen van onderwijs in Gent:
Er is toen veel aangepakt: ik heb het basisonderwijs gratis gemaakt en het huiswerk afgeschaft. Volwassenen hebben de achturendag, waarom scholieren dan niet? Het leuke van politiek is dat je dat zomaar kunt beslissen en dat het dan ook echt gebeurt.
Ziedaar: onze Freya beslist iets «zomaar», en dan gebeurt dat ook echt. Misschien kan ze in een volgende regering wel Minister van Wetenschappen worden, en «zomaar» beslissen dat vierkantswortels niet meer bestaan. Je weet maar nooit dat het dan ook echt gebeurt.

(Oorspronkelijk verschenen bij Diogenes)

Geen opmerkingen: