zondag, mei 15, 2005

De Stemmenkampioen

Uit de resultaten van de Stemmenkampioen zou moeten blijken dat «VLD'ers als één man achter hun premier» staan. Jammer genoeg valt moeilijk te achterhalen hoeveel VLD'ers er nog rondlopen in Vlaanderen.

De Stemmenkampioen vroeg verleden week of de federale regering nog verder moest regeren. Een bijzonder groot aantal van de deelnemers die aangaven voor de VLD te willen stemmen vond dat de federale regering aan moest blijven, of zoals Luc van der Kelen het schrijft:
Verhofstadt onverwoestbaar: bij de VLD is de populariteit van de premier absoluut onaangetast. # procent wil hem gewoon zien doorgaan en slechts # procent vindt dat zijn regering er moet mee ophouden. Bij dit resultaat werd de invloed van de deelnemers-partijleden weggefilterd, zoniet zouden de cijfers nog explicieter zijn geweest.
Dat is natuurlijk één verklaringsmogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat alleen wie nog achter Verhofstadt staat zich kan inbeelden voor de VLD te stemmen, en dat de anderen ondertussen al vertrokken zijn. Er circuleren immers geruchten over geheime opiniepeilingen waaruit zou blijken dat de aanhang van de VLD gezakt is tot 15% en lager. Ik wil daarbij opmerken dat niemand kan vertellen waar die stemmen dan wel naartoe zouden gaan, wie de opdracht gaf voor die opiniepeiling en hoe betrouwbaar die was. (Ik heb hier trouwens de getallen van een andere geheime opiniepeiling voor mijn neus liggen, en daaruit blijkt dat de VLD 0% van de stemmen haalt!) Hoe dan ook, als het inderdaad zo is dat de aanhang van de VLD de laatste maanden met enkele procenten is gedaald, is mijn verklaring van de uitslag van de Stemmenkampioen daar toch iets consistenter mee dan de uitleg van Luc van der Kelen. Zat ik in de Melsenstraat, zou ik er dus toch maar niet zo gerust in zijn.

Overigens, uit de resultaten valt af te leiden dat als de resultaten juist afgerond zijn, minstens 476 deelnemers (10,5%) «onbeslist» waren. Zou het kunnen dat ook dat een symptoom is?

Nu we het toch over opiniepeilingen hebben: naar ik vermoed komen er in juni drie nieuwe opiniepeilingen, en die worden waarschijnlijk zo rond deze dagen uitgevoerd.

Geen opmerkingen: