maandag, oktober 18, 2004

Stevaert en Cuba

Wat heeft Stevaert eigenlijk in Cuba te zoeken? Hij is er weer voor een tiendaagse reis, en was er ook al anderhalf jaar geleden. Maakt hij er soms afspraken om charters in te leggen zodat Vlamingen er zelf de zegeningen van het socialisme kunnen komen observeren?

Het is op Cuba nochtans niet allemaal rozengeur en maneschijn, als we Stevaert moeten geloven. «Vergeleken met Cuba zijn onze problemen niets,» aldus de voorzitter van de SP.a. Hoe zou dat komen? Te weinig socialisten in de regering misschien? Of zouden ze er ook last hebben van oppositiepartijen die aan anti-politiek doen?

Verleden keer werd hij trouwens door Castro persoonlijk naar de luchthaven gebracht. Echt vies van een dictator is hij dus niet. Meer zelfs, één van zijn ministers, Aleida Guevara, dochter van, mocht later naar zijn bal komen. Het lijkt allemaal verdacht veel op het «kaarsjes branden op het altaar van de Cubaanse caudillo Fidel Castro die elke zweem van afwijkende mening ongenadig bestraft», zoals Mia Doornaert nog niet zolang geleden schreef. De manier waarop Steve Stevaert behandeld wordt staat in ieder geval in schril contrast met wat Boris Dittrich (D'66), Kathleen Ferrier (CDA) en Jorge Moragas (Partido Popular) amper een paar dagen geleden nog te beurt viel. Ze werden op een vliegtuig huiswaarts gezet nog voor ze goed en wel de Cubaanse bodem betreden hadden.

Geen opmerkingen: