zondag, oktober 12, 2008

Opnieuw tripartite nodig

Alle Vlaamse peilingen vanaf 2006 tot 10 oktober 2008De resultaten van twee peilingen zagen de laatste dagen het licht: verleden week publiceerde La Libre Belgique de resultaten van haar driemaandelijkse partijbarometer, en dit week-end maakten De Standaard en de VRT de resultaten van hun peiling bekend.

De peiling van De Standaard en de VRT werd uitgevoerd na de kartelbreuk, terwijl La Libre Belgique twee resultaten publiceerde: één van voor de kartelbreuk, en één van na de kartelbreuk. De resultaten van de peiling van De Standaard/VRT en die van La Libre Belgique van na de kartelbreuk zijn gelijklopend, en statistisch gezien equivalent.

Alle Vlaamse peilingen vanaf 2006 tot 10 oktober 2008 (14 tot 26%)De eerste peilingen na de kartelbreuk plaatsen de CD&V net boven de drempel van de twintig procent, met enige marge de grootste partij van Vlaanderen. Daarmee zit de partij in de buurt van het resultaat van de federale verkiezingen van 2003 (21,4%), dat historisch gezien een absoluut dieptepunt was voor die partij. Veel reden tot juichen heeft die partij dus eigenlijk niet.

Open Vld lijkt er op dit ogenblik beter voor te staan, en behoudt haar score van de laatste verkiezingen. Er zijn echter twee partijen die het hard te verduren hebben in de peilingen: Vlaams Belang en sp.a (met kartelpartner Vl.Pro, voor zover dat nog bestaat). Het Vlaams Belang hangt nu gemiddeld rond de 15%, een achteruitgang van bijna tien procent vergeleken met twee jaar geleden, en ook op korte termijn kan de achteruitgang in de peilingen niet ontkend worden. Bij sp.a-Vl.Pro is de achteruitgang kleiner, maar een verkiezingsuitslag onder de vijftien procent zou voor die partij een even historisch dieptepunt zijn als waar de CD&V vandaag voor staat.

De absolute winnaar in de peilingen is natuurlijk Lijst Dedecker, die in de laatste peiling van De Standaard/VRT er zelfs in slaagt zowel Vlaams Belang als sp.a-Vl.Pro voorbij te steken, en daarmee de derde grootste partij van Vlaanderen zou worden. En Open Vld ligt zelfs in zicht op minder dan een foutenmarge. Hoewel dit de partij ongetwijfeld helpt om meer leden en steun te werven en de structuren uit te bouwen, zitten er ook angeltjes aan dit succes. Indien de partij volgend jaar «maar» tien of twaalf procent weet te halen, kan ze op de verkiezingsavond met een zware kater komen te zitten en psychologisch de verkiezingen verloren hebben, ook al heeft ze haar stemmenaantal verdubbeld.

Alle Vlaamse peilingen vanaf 2006 tot 10 oktober 2008 (0 tot 12%)Zowel bij Groen! als bij N-VA is men waarschijnlijk ook blij met de uitslag van de laatste twee peilingen. Groen! zit weer in een lichtjes stijgende lijn die ongetwijfeld moed zal geven aan de partijleiding, maar die de partij nog steeds niet uit de gevarenzone brengt. N-VA zit op ongeveer hetzelfde niveau: de partij scoort waarschijnlijk net genoeg om discussies over een zoektocht naar een nieuwe kartelpartner te kunnen vermijden, maar echt comfortabel is de situatie toch niet.

Het belangrijkste resultaat van deze peilingen is misschien wel dat ze aantonen dat er na de verkiezingen van 2009 terug een tripartite nodig zal zijn om een Vlaamse regering te vormen. Twee coalities liggen daarbij voor de hand: een voortzetting van de huidige coalitie (CD&V, Open Vld en sp.a-Vl.Pro), of een rooms-blauw-blauwe coalitie (CD&V, Open Vld en LDD). Een olijfboomcoalitie (CD&V, sp.a-Vl.Pro en Groen!) zal vermoedelijk niet over een meerderheid beschikken, en dus geen optie zijn, en een coalitie van CD&V, LDD en sp.a-Vl.Pro lijkt politiek weinig waarschijnlijk als ze al een meerderheid zou behalen. Het lijkt er daarmee op dat CD&V en Open Vld in Vlaanderen zullen kunnen rekenen op een vernieuwde regeringsdeelname, en een keuze zullen moeten maken tussen sp.a-Vl.Pro en LDD.

Alle Franstalige peilingen vanaf 2006 tot 3 oktober 2008De peiling van La Libre Belgique bevatte ook resultaten voor de Franstalige partijen, en daaruit blijkt opnieuw dat de PS in Wallonië weer de leiding heeft genomen. Of de twee partijen al dan niet vooruit gaan tegenover de laatste verkiezingen doet blijkbaar al veel minder ter zake.

Alle Franstalige peilingen vanaf 2006 tot 3 oktober 2008 (24 tot 36%)Want inderdaad, als er gekeken wordt naar de resultaten van de MR en de PS tegenover de laatste verkiezingen, blijkt dat de PS eigenlijk niet veel meer doet dan ter plaatse blijven trappelen – overigens op een historisch laag niveau. De MR daarentegen lijkt af te steven op een verlies van zo'n vijf procent. Kijken we echter twee verkiezingen achteruit, dan staat de MR netto nog steeds op winst, terwijl het de PS is die stevig achteruit gaat. De MR stond overigens vóór de laatste verkiezingen nog lager in de peilingen genoteerd dan vandaag, en behaalde toch een enorme verkiezingsoverwinning.

Alle Franstalige peilingen vanaf 2006 tot 3 oktober 2008 (10 tot 22%) Ecolo gaat er in de peiling van La Libre Belgique weer lichtjes op vooruit, terwijl de cdH haar plaats als derde Franstalige partij bevestigt. De twee partijen lijken echter mekaar stilaan te naderen, en dat het ook tussen die twee volgend jaar tot een zwaar duel zal komen valt dus niet uit te sluiten.

Alle Franstalige peilingen vanaf 2006 tot 3 oktober 2008 (0 tot 12%)Het Front National ten slotte blijft in Wallonië rond de kiesdrempel zwalpen, en veel verbetering lijkt er voor hen voorlopig ook niet in zicht te zijn.

Geen opmerkingen: