zaterdag, februari 10, 2007

Brinckman over Verhofstadt III (met spek geschoten)

Ik zou misschien beter moeten weten dan de analyses van Bart Brinckman te lezen, maar kan het niet laten. In zijn politieke analyse van deze morgen over de stemming bij de VLD staan twee rekenstukjes, en geen van de twee is correct.

Het lijkt er een beetje op dat Bart Brinckman de mist ingaat zodra er in het rekenstuk getallen groter dan 20 voorkomen. Zijn commentaar van vandaag bevat twee beschouwingen over hoe de volgende federale Kamer eruit zou kunnen zien, en twee keer zit hij er goed naast.

De eerste beschouwing gaat over de grootte van de politieke families in die Kamer:
Samen met het cdH halen de Vlaamse christen-democraten straks amper 35 zetels (een winst van 7), zo redeneren ze. De liberale en socialistische familie zitten daar een stuk boven. Momenteel telt de liberale combinatie VLD-MR 50 zetels, de socialistische familie sp.a-PS heeft er nauwelijks twee minder. Er is een flinke aardverschuiving nodig om de pikorde te wijzigen.
Verkiezingsuitslagen van de liberale partijen in Vlaanderen van 1945 tot 2007 Ten eerste moet opgemerkt worden dat er in 2004 reeds een flinke aardverschuiving in het nadeel van de VLD plaatsvond (zie figuur hiernaast). De peilingen geven aan dat die aardverschuiving sindsdien zelfs verder ging, en helemaal niet stopte, en dat een «flinke aardverschuiving» geen onwaarschijnlijkheid is, zelfs geen waarschijnlijkheid, maar een zekerheid. De vraag is alleen maar hoe «flink» die aardverschuiving zal zijn.

Mijn simulatie van amper een week geleden op basis van de laatste resultaten van De Stemmenkampioen en La Libre Belgique toont trouwens aan dat de pikorde wel degelijk gewijzigd is: geven we de N-VA een kwart van de zetels van het Vlaams Kartel, dan komen de christen-democraten op 37 zetels uit. VLD en MR halen samen echter slechts 31 zetels, terwijl de socialisten stranden op 43 zetels. De christen-democraten zitten met andere woorden precies in het midden tussen socialisten en liberalen, en je moet al een straffe voluntarist zijn om de liberale familie nog op de eerste plaats te willen plaatsen. Als de liberalen de christen-democratische familie kunnen evenaren zal het waarschijnlijk al heel goed zijn. En merk op: ik splits de N-VA wel af van de christen-democratische familie –anders komt ze net vooraan de socialistische familie met 45 zetels– maar laat SPIRIT in de socialistische familie zitten. Kort samengevat: van de pikorde van 2003 blijft naar alle waarschijnlijkheid niet veel meer over.

Tweede rekenstuk van Bart Brinckman gaat over het aantal zetels dat de paarse partijen aan Vlaamse zijde zouden kunnen behouden:
Zij zien er geen graten in om met een Vlaamse minderheid paars verder te zetten. Op dit ogenblik hebben sp.a en VLD 48 van de 88 Vlaamse kamerzetels (op een totaal van 150). Met 41 of 42 zetels wil de VLD Verhofstadt gerust een derde termijn gunnen.
Zelfs de prognose van De Stemmenkampioen zelf, die naar mijn mening de VLD onrechtmatig veel zetels toekent, geeft paars in Vlaanderen samen slechts 37 zetels. In mijn prognose blijft paars echter op amper 33 zetels steken, exact evenveel als CD&V-N-VA «alleen» trouwens. Federaal paars zakte trouwens over de taalgrenzen heen onder de magische grens van de 75 zetels, en heeft dus geen meerderheid meer.

Toegegeven, Bart Brinckman legt de rekenstukjes en de conclusies die eruit getrokken worden wel in de mond van de VLD, maar van een politiek commentator die zichzelf een beetje respecteert zou je mogen verwachten dat hij er de kanttekening bijplaatst dat die rekenstukjes kant noch wal raken. Tenzij hij niet in staat is zelf de rekenstukjes eens na te rekenen, of geen kanttekeningen bij het discours van de VLD wil plaatsen. Welk van de twee het ook is, het diskwalificeert Bart Brinckman als min of meer objectief politiek commentator.

En laat hij daarmee tegelijkertijd wel een interessant commentaarstukje zomaar voor het rapen liggen. Over de geestesgesteldheid bij de partijtop van de VLD bijvoorbeeld, en welke kater hen te wachten staat op 11 juni. En welke toegevingen zij van plan zijn te doen aan de PS, want om de post van Eerste Minister van Elio di Rupo af te snoepen zullen zij met heel veel lekkers moeten afkomen. Overheveling van heel Brussel-Halle-Vilvoorde naar het eentalige Waalse Gewest bijvoorbeeld, misschien met enkele zeer beperkte faciliteiten voor de Nederlandstaligen, en verder de nationalisatie van zowat alle sectoren en bedrijven die meer dan vijf eurocent winst maken. Anders zie ik niet in hoe Di Rupo, die nu al maandenlang verkondigt dat die post de grootste politieke familie toekomt –lees: hem– met 25 PS-zetels zoiets aan de VLD zou gunnen als die slechts 15 zetels weet te halen.

Geen opmerkingen: