donderdag, oktober 12, 2006

De zus en de vriendin van El Azzouzi

Mohamed El Azzouzi is een bezig baasje die misschien veel op zijn kerfstok heeft, maar zeker niet van luiheid verdacht kan worden. Hoewel hij zijn penitentiair verlof eigenhandig verlengde met uiteindelijk niet zo heel veel dagen, heeft hij in die tijd niet bepaald stilgezeten. Zelfs een poging tot ontvoering van zijn eigen zus heeft hij ondernomen. Maar er is wel iets eigenaardigs aan de hand met die ontvoering.

Het krantenartikel geeft als reden voor de ontvoering het volgende op:
Het meisje zou zich niet voldoende geschikt hebben naar de familiale tradities en de gangster had op eigen houtje beslist dat hij haar tot de orde moest roepen.
Een veroordeeld crimineel, in de pers –terecht– omschreven als een harde gangster, vindt dus blijkbaar van zichzelf dat hij, ondanks zijn eigen levenswandel, het recht heeft zijn zus tot de orde te roepen omdat zij zich niet correct zou gedragen. Wat zou die zus mispeuterd kunnen hebben? Dat ze zich alleen maar met kleine criminaliteit bezig heeft gehouden? Dat ze niet, zoals haar andere broer Abdelghani El Azzouzi Noorwegen eens goed op stelten heeft kunnen zetten door een ontsnapping daar? (Dagenlang stond inde Noorse pers dat een «Belg» ontsnapt was.) Van familiale tradities gesproken, niet waar… Maar het wordt nog merkwaardiger, want wat staat er even verder in het artikel over Mohamed zelf?
De 26-jarige zwangere vriendin van El Azzouzi is gisteren wel aangehouden.
Inderdaad, daar staat wel degelijk «zwanger», en ook «vriendin», en niet «echtgenote». En het is hun eerste kindje niet, blijkt uit een ander artikel:
de jonge vrouw – die zwanger is en al een kindje van twee jaar heeft, waarvan El Azzouzi de vader is –
Ik vraag me werkelijk af welke excuses El Azzouzi naar voor kan halen om te vertellen waarom hij niet met zijn «vriendin» getrouwd is. Te druk bezig geweest met zijn «carrière» om even bij de burgerlijke stand te kunnen binnen springen om één en ander ook wettelijk te regelen? Aan een gebrek aan penitentiaire verloven kan het toch niet gelegen hebben, me dunkt. Maar als Mohamed El Azzouzi zelf met een «vriendin» rondloopt met een kleine op de arm en een tweede op komst, dan opnieuw, wat zou zijn zus dan wel mispeuterd kunnen hebben dat hij de gepaste man is om haar tot de orde te roepen? Merkwaardig toch hoe iemand die met een hele lading balken in zijn ogen rondloopt meent de splinter uit het oog van zijn zus te kunnen en moeten halen.

Geen opmerkingen: