donderdag, mei 05, 2005

Yves Leterme provoceert

Gisteren legde Yves Leterme in zijn Rerum Novarum-toespraak in Kortrijk een link tussen de zaak-Remmery en Brussel-Halle-Vilvoorde: «Wat voor Nahima Amzil kan —de taal leren en zich integreren— kan toch niet teveel gevraagd zijn voor de Franstaligen in de Vlaamse rand.» Provocaties, schrijft La Libre Belgique.

Volgens de Vlaamse Minister-President «heeft de discussie rond de kieskring te maken met het recht van elk volk en elke gemeenschap op onbetwiste grenzen, respect voor de Grondwet en de arresten van het Arbitragehof en de ethiek van het gegeven woord». Blijkbaar beseft Leterme niet dat de Franstaligen de taalgrens nooit aanvaard hebben, of toch niet in die zin dat die taalgrens niet verder naar het Noorden zou kunnen opschuiven (omgekeerd is uiteraard totaal onaanvaardbaar, dat hoeft zelfs niet gezegd geworden). Wat dat betreft hebben de Franstaligen trouwens nooit hun woord gegeven, en als zij dat wel gedaan hebben, moet dat een Vlaams misverstand zijn.

Yves Leterme bezondigt zich dus aan provocaties, met als bezwarende omstandigheid dat hij zich daarbij dan nog meent te moeten vergrijpen aan de onschuldige Nahima Amzil, «cette jeune femme, victime avec son patron de menaces de mort parce qu'elle porte le voile au travail». Is het niet erg genoeg dat zij met de dood bedreigd werd, dat ze bovendien figuurlijk verkracht moet worden door Leterme? Dat het hoe langer hoe duidelijker wordt dat die hoofddoek helemaal niet de reden was voor de bedreigingen, maar eerder het vehikel ervoor, is even niet relevant.

Hoe dan ook, wat Yves Leterme vergeet is dat een Franstalige nog liever eigenhandig zijn tong afsnijdt dan dat hij de Vloms zou leren. Die boerentaal is goed om uitgebraakt worden door het bakkes van geitenkwekers en keukenmeiden, maar een beschaafd mens verlaagt zich niet tot zoiets. Nahima Amzil is wel zo laag gevallen, maar je ziet wat ervan komt.

Maar wat meer is, wat heeft die Yves Leterme eigenlijk nog meer in zijn mars? Dat begint immers met de eis dat de Franstaligen zich moeten vernederen tot het leren van Nederlands wanneer ze in Vlaanderen komen wonen, maar wat zal het volgende zijn? Tweetalige OCMW-ziekenhuizen in Brussel? Brusselse loketten waar je in het Nederlands terecht kan? Wat nog? Gaan federale ministers in het vervolg ook in het Nederlands moeten antwoorden wanneer een Vlaams Kamerlid hen een vraag stelt? Straks gaat hij misschien nog willen dat de Franstalige Gemeenschap conform de Grondwet het Nederlandstalig onderwijs in Komen gaat betalen. Et ça, ça jamais! Yves Leterme was best sympathiek toen hij «N'ayez pas peur» zei, maar als hij verdergaat op de weg die hij nú ingeslagen is, zullen ze aan Franstalige zijde nog eens hun Duits woordenboek moeten openslaan of hem een Umlaut aan zijn broek lappen. Dat hij maar oppast!

Geen opmerkingen: