woensdag, mei 11, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (36)

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is dus voorlopig begraven. sp.a en Spirit braken de onderhandelingen af toen de Franstalige (ja toch?) VLD eiste dat de Franstalige Gemeenschap in de Vlaamse faciliteitengemeenten bevoegd zou worden voor onderwijs, welzijn en cultuur.

Gisterenavond viel het masker af: De VLD is geen Vlaamse partij, maar een Franstalige. Hoe anders kan men verklaren dat die partij een zo grote uitbreiding van de faciliteiten eiste? Dat is meer dan een stap verder dan toegeven.

Het valt nu te bezien in hoeverre de Vlaamse partijen trouw zullen blijven aan hun woord. Met het oog op de komende vertrouwensstemming is het misschien goed om Bert Anciaux (Spirit) te herinneren aan zijn uitspraken van 23 april:
Ik ben pas bereid de splitsing los te laten als we ervoor tot het uiterste gegaan zijn.
[...]
- Wanneer weet u dat de splitsing er niet komt?
Je weet dat als de regering valt of als de alarmbel wordt gebruikt - wat eigenlijk hetzelfde is. Of wanneer de regering niet meer in staat is om te besturen.
Dit betekent dat als Spirit consequent is met zichzelf, ze haar vertrouwen in de federale regering opzegt en zich uit de regering terugtrekt.

Daarna zal het de beurt zijn aan CD&V en N-VA in de Vlaamse regering. Het Vlaams regeerakkoord ligt nu volledig aan diggelen, en een verdere samenwerking met de Franstalige VLD lijkt dan ook volledig uitgesloten. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) heeft een verhaal gelanceerd als zou Yves Leterme (CD&V) onder druk gezet zijn door koning Albert II om het splitsingsdossier niet tot een crisis te laten uitgroeien, maar Minister-President Yves Leterme heeft dat ondertussen ontkend.

Geen opmerkingen: