woensdag, mei 18, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (39)

Alles is weer koek en ei in de Vlaamse regering. Lang heeft de crisis dus niet geduurd, en iemand met een slecht karakter zou misschien zelfs durven opperen dat er nooit echt een crisis geweest is. CD&V en N-VA verdedigen het akkoord, en maken zelfs gewag van «terreinwinst» voor de Vlamingen. Hoe men terreinwinst kan maken in de eigen achtertuin is me echter niet helemaal duidelijk, en de hele opvoering lijkt nog het meest op stoerdoenerij wanneer de kust veilig is en de rovers al lang verdwenen zijn met de buit waar het echt om te doen was. Brussel-Halle-Vilvoorde zit immers terug in de koelkast, en komt er de eerste jaren niet meer uit.

Om met de N-VA te beginnen: volgens Bart de Wever wachten er nog mooie tijden omdat Brussel-Halle-Vilvoorde volgens het Arbitragehof gesplitst moet worden voor de verkiezingen van 2007, en de Vlaamse regering aanblijft tot 2009. Twee probleempjes:
  1. Er is al geopperd dat als Brussel-Halle-Vilvoorde voor 2011 gesplitst wordt, het ook wel in orde zal zijn, en daar zal de N-VA niets aan kunnen doen. Kan nog lastig worden dus.
  2. Stel dat Brussel-Halle-Vilvoorde ook voor 2011 niet gesplitst wordt, dan zijn de federale verkiezingen eigenlijk ongrondwettelijk. Gaat de N-VA die verkiezingen ongeldig laten verklaren? Wacht, ze kunnen misschien weigeren om in een federale regering te stappen voor de kieskring gesplitst is! Hmm, komt me ergens bekend voor...
Bij Geert Bourgeois blijft ondertussen de plaat hangen op het nummertje dat hij niets verkeerd gedaan heeft, en het daarom niet aan hem is om de Vlaamse regering te verlaten. Ik neem aan dat de dag dat zijn vrouw hem bedriegt, hij dezelfde redenering zal gebruiken om te zeggen dat zíj de echtscheiding maar in gang moet zetten, want híj heeft toch niets verkeerd gedaan. Of zou dat iets anders zijn?

Over naar Patricia Ceysens die in het akkoord een nieuwe invulling ziet van het «coöperatieve federalisme», wat dat ook moge betekenen. Misschien dat de Vlaamse regering binnen het Vlaamse Gewest de wetten mag doen naleven, zonder dat de Franstaligen daar lastig over doen? Voor de rondzendbrief-Peeters is dat alvast niet het geval. Verder herhaalde ze nog eens dat er «beter geen splitsing komt dan een slechte». Voor zoveel wijsheid mag ze bij mij een zalm komen afhalen. Ik spuit hem wel eerst vol dioxine en zware metalen, laat hem elf maanden rotten, en ga haar dan vertellen dat ze naar die zalm mag fluiten, want «beter geen zalm dan een slechte». Ik kan me echt niet voorstellen dat ze daarover zou klagen.

Ten slotte zegt Groen!e jongen Jos Stassen in zijn pure wanhoop en frustratie zelfs zinnige dingen, een teken dat het echt wel erg moet zijn. Zijn analyse is dan ook grotendeels correct:
Voor B-H-V is een oplossing verder weg dan ooit, de geloofwaardigheid van de politiek ligt op apengapen, extreem-rechts [codewoord voor Vlaams Belang] scoort weer en de kloof tussen de gemeenschappen is alleen nog groter geworden.
We zouden het zelf niet beter hebben kunnen samenvatten.

Geen opmerkingen: