dinsdag, mei 10, 2005

Ceci n'est pas une scission

België, het land van het surrealisme. De contouren van het compromis waaraan deze dagen gewerkt wordt toont dit nogmaals aan. Wat begon als een eis van de Vlamingen om de Grondwet toe te passen zonder dat ze er een prijs voor zouden moeten betalen, lijkt nu te zullen eindigen in een aanpassing van de Grondwet in hun nadeel, waarvoor een zware prijs betaald zal moeten worden. Driewerf hoera voor Guy Verhofstadt en zijn paarse regering!

Maandenlang werden we geplaagd door de waarschuwingen uit de hoek van de VLD dat we vooral niet mochten denken dat we de splitsing zouden kunnen krijgen zonder een prijs te betalen, en dat de Vlamingen hun meerderheid niet mochten gebruiken. In dit land moet er immers onderhandeld worden. Het ziet er nu naar uit dat VLD en sp.a volledig plat op de buik willen gaan liggen om een vrijwel unanieme Franstalige minderheid haar zin te geven in ruil voor een bord linzensoep. Een overzicht van de punten van het compromis zoals de Standaard ze deze morgen schetste:
De Franstaligen uit de faciliteitengemeenten zouden bij de verkiezingen in hun eigen gemeenten kunnen stemmen voor Brusselse lijsten. [...] In de faciliteitengemeenten zou het inschrijvingsrecht eeuwigdurend zijn [...]
Geen splitsing dus.
In de andere gemeenten van de kieskring Halle-Vilvoorde moet wie op Brusselse kandidaten wil stemmen ook echt naar de hoofdstad trekken. [...] het inschrijvingsrecht [zou] in de rest van Halle-Vilvoorde dan weer niet [eeuwigdurend zijn].
Geen splitsing dus.
Het is wel nog onduidelijk of de splitsing van B-H-V alleen voor de kamerverkiezingen zal gelden of ook voor de verkiezing van de Senaat en het Europees parlement.
De niet-splitsing zoals geschetst hierboven zou dus alleen gelden voor de Kamer, terwijl voor de Senaat en het Europese parlement de niet-splitsing zoals die nu is onverkort blijft gelden. Of nog: helemaal geen splitsing dus!

Voor deze niet-splitsing zal de volgende prijs betaald worden:
De rondzendbrieven Peeters en Martens moeten er aan geloven.
Dit is een uitbreiding van de faciliteiten.
Wat zo goed als vaststaat, is dat in alle scenario's meer geld voor het Brussels gewest zal worden voorzien.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe vaak het Brussels Gewest nu al extra geld toegestopt heeft gekregen sedert het aantreden van de paars(-groene) regering.

Voor deze niet-splitsing met een zware prijs krijgen de Vlamingen toch de volgende compensaties:
De Vlamingen in Brussel zouden op een minimumaantal kamerleden kunnen rekenen. Door een splitsing dreigen zij slechts één verkozene over te houden.
Dit betekent dat Brussel een eigen kieskring wordt, met andere woorden, er wordt niet onderhandeld over een splitsing waarbij de lijsten uit Vlaams-Brabant en Waals-Brabant in Brussel samengevoegd worden, maar waarbij er in Brussel eigen Vlaamse en Franstalige lijsten gevormd worden. Mooie «compensatie» is dat.
Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zou ook worden gesplitst.
Om het pakket helemaal rond te maken zouden ten slotte nog enkele kleine bevoegdheden naar de regio's overgeheveld worden.
Het wordt interessant om te zien hoeveel van die «kleine bevoegdheden» daarmee voor de tweede keer overgeheveld worden...

En als kers op de taart de samenstelling van de meerderheid die dit compromis zal moeten stemmen:
Een tweederde meerderheid, die nodig is voor een grondwetsherziening, kan worden geleverd door het Franstalige CDH van Joëlle Milquet.
Onvoorstelbaar dat sp.a en VLD liever afzien van de Vlaamse meerderheid om zonder prijs de Grondwet toe te passen, en in de plaats daarvan stemmen gaan bedelen bij cdH om een niet-splitsing door te voeren met een zware prijs.

Eigenlijk is de hoop nu gevestigd op Spirit. Indien Spirit dit compromis niet aanvaard, is er geen meerderheid aan Vlaamse zijde. Dat betekent dat Geert Lambert en de zijnen best geen «technisch probleem» krijgen op het moment van de stemming, zoals bij de stemming over het EU-referendum. Veel zal ervan afhangen of hij hier wel toestemming voor zal krijgen van Steve Stevaert — of zou hun politieke geloofwaardigheid hen dan toch dierbaarder zijn dan hun zitje?

Over Steve Stevaert gesproken, hoe zit dat nu met dat witte konijn van hem? Wat nu op tafel ligt lijkt in de verste verte niet op een konijn. Het is het rottende, door wormen aangevreten karkas van een ordinaire rioolrat, wat opgesmukt met witte kunstpels. Ik hoop maar dat hij hiervoor geen staande ovatie verwacht!

Over de VLD wil ik het niet hebben. Ik hoop dat ze bij de volgende verkiezingen zwaar zullen bloeden voor dit schandaal.

Indien Spirit overstag gaat, zal het er voor de CD&V en N-VA op aan komen te bewijzen dat het Vlaamse regeerakkoord voor hen meer is dan een vodje papier. Blijven ze verder regeren alsof er niets aan de hand is, ondanks deze schandelijke woordbreuk, met in het beste geval wat symbolische prikacties, dan zullen ook zij daarvoor vroeg of laat het gelag moeten betalen. Ik vraag me in dat geval wel af wat de mandatarissen van N-VA op 11 juli dit jaar gaan doen, maar ik zou hen aanraden thuis te blijven.

En de winnaars aan Vlaamse zijde, wat er ook gebeurt: driemaal raden...

Geen opmerkingen: