zondag, januari 23, 2005

SPIRIT: Voor volksraadpleging, ma non troppo!

SPIRIT is in principe voorstander van een volksraadpleging over de Europese Grondwet, maar vandaag trekt ze toch haar steun in. Bij monde van voorzitter Geert Lambert geeft de partij toe dat ze het allemaal «een beetje verkeerd ingeschat hadden».

Eigenlijk is ook dit weer een goede illustratie van hoe het vandaag de dag fundamenteel verkeerd zit met de «democratie» in Vlaanderen. SPIRIT trekt haar steun voor een volksraadpleging in omdat ze vreest dat een andere partij, met name het Vlaams Belang, de volksraadpleging over de Europese Grondwet zou kapen om te ageren tegen de toetreding van Turkije. Van een partij die zichzelf «radicaal democratisch» noemt zou je toch een andere reactie mogen verwachten, namelijk dat ze zou pleiten voor een tweede volksraadpleging, één die handelt over de Turkse toetreding, zodat de volksraadpleging over de Europese Grondwet door die kwestie niet verstoord zou worden. Dat de partij dat niet doet toont aan dat de partij toch niet zo radicaal democratisch is als ze zich wil voordoen.

Het probleem is immers dat er een redelijk grote kans bestaat, om niet te zeggen dat het vrijwel zeker is, dat een volksraadpleging over de Turkse toetreding op een Neen zou uitdraaien. En SPIRIT is daar niet mee gediend, want de partij is voorstander van Turks lidmaatschap. Dus geen volksraadpleging over de Turkse toetreding, en daarmee dan ook maar geen volksraadpleging over de Europese Grondwet. Nood breekt immers wet: volksraadplegingen zijn in de theorie wel mooi, maar in de praktijk wil de partij natuurlijk wel verkeerde uitslagen vermijden, of zoals Geert Lambert het zelf verwoordt:
[I]k wil ook mijn ideeën niet laten verkrachten door het Vlaams Belang.
Als je niet in het stemhokje kan winnen, schaf dan dus maar het stemhokje af, een bijzonder creatieve invulling van het begrip «radicaal democratisch»!

Overigens is het niet uitgesloten dat de campagne van het Vlaams Belang niet de enige reden was waarom SPIRIT de steun intrekt. De socialistische partijen, met de PS op kop, zijn immers absoluut tegen een volksraadpleging. Echt bevordelijk voor de verstandhouding binnen het progressieve sp.a-SPIRIT-kartel zal de houding van de SPIRIT dus wel niet geweest zijn, ook al is er «geen overleg gepleegd». Ondertussen is de VLD «zwaar teleurgesteld», al heb ik zo een zwak vermoeden dat er in Gent nog iemand opgelucht zal reageren...

Geen opmerkingen: