zondag, januari 09, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (9)

Bijna zeven maanden na de aangekondigde onverwijlde splitsing waarschuwt Guy Verhofstadt de partijvoorzitters van de meerderheid dat ze geen regeringscrisis mogen uitlokken rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Merkwaardig genoeg lijkt zijn boodschap vooral uit te gaan naar de Vlaamse partijvoorzitters, terwijl zij toch helemaal niet dreigen met een regeringscrisis.

Het is dan ook duidelijk dat Guy Verhofstadt zich deze middag vergist moet hebben van televisiestudio, en dat hij dacht dat hij bij de RTBf zat. Het zijn immers de Franstaligen die ermee dreigen de regering ten val te brengen als de Vlamingen eigenhandig Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen. Of zou de Eerste Minister van mening zijn dat de Vlamingen de Franstaligen provoceren wanneer zij de Grondwet willen toepassen?

De Eerste Minister blijft in ieder geval consequent met zichzelf: hij blijft verkondigen dat de Vlamingen geen gebruik mogen maken van hun numerieke meerderheid in Kamer en Senaat, en dat een splitsing er moet komen na een akkoord binnen de federale regering. De reden waarom hij dit doet is bekend: hij wil koste wat het kost zijn portefeuille van Eerste Minister behouden, het bekende verhaal van het bord linzensoep dus. Zijn redenering staat nochtans in schril contrast met wat hij minder dan een jaar geleden nog voorstond in verband met het migrantenstemrecht. Toen mocht een alternatieve meerderheid in Kamer en Senaat wel! Quod licet Iovi non licet bovi dus, en wie in België Jupiter is, en wie de os, daar hoeft waarschijnlijk verder geen tekening bij. Zelfs zijn eigen partijvoorzitter moest eraan geloven om het migrantenstemrecht te laten passeren, en dat zegt meteen iets over hoe ver Guy Verhofstadt zal willen gaan in verband met Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ondertussen vertelt alvast één Vlaamse partijvoorzitter, met name Geert Lambert van SPIRIT, dat er in verband met de splitsing niet teveel gesjacherd mag worden. Ook Bert Anciaux legt over de splitsing straffe verklaringen af op zijn weblog, maar het valt nog te bezien of SPIRIT voldoende gewicht in de schaal zal kunnen werpen om Vlaamse toegevingen te voorkomen. En het zal vooral interessant zijn om te zien hoe de partij zal reageren indien er toch grote Vlaamse toegevingen zouden gedaan worden, in het bijzonder of de partij zich in dat geval zou terugtrekken uit de federale regering. Iets zegt me dat ik me daar best niet teveel illusies over maak...

Geen opmerkingen: