maandag, januari 17, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (11)

Vandaag kwam de beruchte Interministeriële Conferentie samen. Het resultaat van het overleg: er wordt een nieuwe werkgroep opgericht, waar over meer dan alleen maar de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde gesproken zal worden. Dat laatste is rechtstreeks in tegenspraak met de opdracht van de Interministeriële Conferentie, die opgericht werd naast het Forum precies om er enkel en alleen over Brussel-Halle-Vilvoorde te spreken.

De nieuwe werkgroep kan niet anders beschouwd worden dan als een maneuver om toch het dossier van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde aan andere zaken te koppelen. Patrick Dewael verklaarde zelf dat de werkgroep in een eerste fase (er volgen er dus meerdere) een inventaris moet opmaken van de problemen tussen Noord en Zuid. Concreet gaat het onder meer over de rondzendbrief-Peeters, de radiofrequenties en «de dode hand», maar de agenda is in principe nog open.

De werkgroep lijkt ook een ander doel te moeten dienen, namelijk het dossier vertragen. Patrick Dewael en Didier Reynders drukten immers de hoop uit dat de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer de werkgroep de kans zou geven om tot resultaten te komen, of met andere woorden, dat die Commissie haar werkzaamheden zou staken tot de werkgroep tot een oplossing is gekomen — of niet is gekomen. Hoeveel fazen er precies nodig zullen zijn in die werkgroep viel niet onmiddellijk af te leiden, maar aan het tempo van de Interministeriële Conferentie te zien is het niet volkomen denkbeeldig dat de besprekingen in de nieuwe werkgroep maandenlang zouden kunnen blijven aanslepen. Over «onverwijld» spreken we dan allang niet meer.

Overigens legde Patrick Dewael er nog eens de nadruk op dat een oplossing onderhandeld moet zijn, of zoals het Vlaams Belang het noemt, het resultaat van een koehandel dus. De VLD blijft zich dus verzetten tegen het gebruik van de Vlaamse meerderheid in de Kamer.

Bij N-VA noch bij CD&V is men bepaald opgetogen over de oprichting van de werkgroep. Beiden partijen laten een deelname aan de werkgroep afhangen van de vorderingen in de Commisie Binnenlandse Zaken, wat natuurlijk in conflict is met de verklaringen van Patrick Dewael en Didier Reynders.

Het is nu wachten om te zien wat er zal gebeuren in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Zullen VLD en sp.a er openlijk breken met het Vlaamse regeerakkoord, en op die manier een vertrouwenscrisis uitlokken binnen de Vlaamse meerderheid? In dat geval zal het ook interessant zijn om te zien hoe CD&V en N-VA zullen reageren, en laten we ook SPIRIT niet vergeten.

Geen opmerkingen: