donderdag, januari 13, 2005

Geldt rondzendbrief-Peeters niet voor Dewael?

In de rubriek Leeswijzer beweert De Standaard dat de rondzendbrief-Peeters onder andere geldt voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Volgens kamerlid Eric Libert (FDF) in Le Soir zou Patrick Dewael in de Kamer verteld hebben dat dit alvast niet het geval is voor de federale verkiezingen.

De rondzendbrief-Peeters is van toepassing op alle gepersonaliseerde documenten die de gemeenten uitzenden, en de oproepingsbrieven vallen daar dus ook onder. Eric Libert beweert echter in Le Soir het volgende:
Répondant à l'une de mes questions, M. Dewael a indiqué que l'emploi des langues en matière électorale resterait de la compétence fédérale et ne passera donc pas sous celle de la Région flamande en 2007, comme M. Keulen l'affirme.
Indien dit klopt, staat Patrick Dewael met die bewering inderdaad lijnrecht tegenover Marino Keulen, en wordt het tijd dat de twee partijgenoten eens met mekaar gaan praten.

Het is misschien goed eraan te herinneren dat Patrick Dewael er niet voor terugdeinsde om begin 2004 de burgemeesters van Halle-Vilvoorde te bedreigen met harde sancties indien ze hun boycot van de Europese verkiezingen daadwerkelijk zouden uitvoeren.

Geen opmerkingen: