vrijdag, april 22, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (28)

Eergisteren verklaarde Johan vande Lanotte nog dat er dit week-end «keihard onderhandeld» zou worden — vandaag luidt het dat hij zich pas vanaf maandag over het dossier zal «bekommeren».

Johan vande Lanotte lijkt zich vooral te bekommeren over hoe hij de hete aardappel voor zich uit kan blijven schuiven, samen met Guy Verhofstadt. Wist Vande Lanotte gisteren dan niet dat zaterdag het lentefeest van Verhofstadts zoon doorgaat, en dat het zondag Luik-Bastenaken-Luik is? Hoe dan ook, als er pas vanaf maandag onderhandeld zal worden, is het zeer de vraag of die onderhandelingen klaar zullen zijn tegen woensdag, de volgende zitting van de kamercommissie. En daarmee is het volgende excuus al gevonden om ook woensdag niet tot de stemming te moeten overgaan, want je mag toch niet verwachten dat de kamercommissie die onderhandelingen gaat onderbreken zeker? Alweer een week gewonnen voor de Franstaligen.

Wat zal het resultaat zijn van de onderhandelingen? De herziening van grondwetsartikel 63 blijft hardnekkig opduiken in de pers, maar zowel het Vlaams Belang als CD&V-N-VA hebben zich al tegen die piste uitgesproken. Dat betekent dat als paars toch die oplossing wil doordrukken, met de steun van cdH, er een probleem ontstaat in de Vlaamse Regering. Bovendien zijn zowel sp.a als VLD ondertussen al wekenlang aan het rondtoeteren dat een oplossing een «onderhandelde» oplossing moet zijn. Hoe gaan de paarse partijen aan hun kiezers uitleggen dat zij een vluchtweg nemen die (i) tegen het Vlaamse regeerakkoord ingaat, (ii) het probleem absoluut niet oplost, (iii) de enige Vlaamse troef voor altijd teniet doet en (iv) in het Vlaams parlement niet eens een meerderheid haalt maar wel Franstalige unanieme steun krijgt? Op een betere manier kan men België 175/25 eigenlijk niet illustreren. En als Bart Somers ook zijn eigen handelingen en uitspraken in zijn dagboek bijhoudt, moet hij zich vooral niet tegenhouden om het zo snel mogelijk te publiceren, maar liefst niet «onverwijld»!

Een herziening van grondwetsartikel 63 gaat er echter vanuit dat de Vlaming wel wakker ligt van het feit dat de kieskringen Leuven en Halle-Vilvoorde niet samengevoegd zijn, maar zich niet bekommert over het feit dat PS, MR, cdH en Ecolo tot aan de poorten van Mechelen (Malines) en Aalst (Alost) stemmen mogen komen ronselen. Als de paarse partijen dat denken, vergissen ze zich deerlijk. De ultieme test zal immers zijn of er bij de volgende verkiezingen in Halle-Vilvoorde Franstalige partijen op de stembiljetten zullen staan, en is dat inderdaad het geval, dan zal dat stembiljet meteen ook dienst kunnen doen als verkiezingspamflet voor het Vlaams Belang. Ook CD&V en N-VA kunnen daar maar beter rekening mee houden.

Geen opmerkingen: