maandag, april 25, 2005

Bart Somers als een vis op het droge

Spartelen als een vis op het droge, dat is wat Bart Somers nu doet. Zijn aanval aan het adres van Bart de Wever van deze namiddag is gewoonweg grotesk, en op zich al bijna reden genoeg om de VLD uit de Vlaamse regering te zetten.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: wat is eigenlijk het probleem van Somers? Verleden week verkondigde hij nog dat ze bij de VLD «een bedrijfscultuur [hebben] waarbij regeerakkoorden worden uitgevoerd» en in het bijzonder wat Brussel-Halle-Vilvoorde betreft dat de VLD «altijd [haar] engagement [is] nagekomen.» En aangezien de VLD het Vlaamse regeringsakkoord dat de onverwijlde splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde vraagt mee heeft ondertekend, en aangezien Bart Somers heeft verklaard dat de VLD niet tegen de eigen wetsvoorstellen zal stemmen, is er dus toch geen enkel probleem? De houding van de Franstaligen mag nog zo hardnekkig zijn als ze wil, als de VLD mee de splitsing stemt, dan komt de splitsing er. De dreiging van Bart de Wever dat de N-VA de lastenverlaging zou stoppen is dus niet meer dan een bijzonder theoretische beschouwing die geen enkele kans maakt ooit reëel te worden, tenzij Bart Somers zijn woord niet houdt. En wie ben ik om aan het gegeven woord van Bart Somers te twijfelen? (Ik ben geen inwoner van Mechelen.)

Kort samengevat: ofwel houdt Bart Somers zich aan de eigen bedrijfscultuur en komt de VLD haar engagementen na, ofwel is het niet Bart de Wever die problemen maakt, maar Bart Somers zélf. En wat dat laatste betreft, verleden week zei hij nog dat hij niet in Zwarte Piet gelooft, maar nu probeert hij op schandalige wijze zélf de zwarte piet naar de N-VA te schuiven. Ik hoop dat hij dat ook allemaal in zijn fameuze dagboek bijhoudt.

De geloofwaardigheid van de VLD ligt in ieder geval compleet aan diggelen, zoals ook Herman Boel schrijft, en als ze het woensdag wagen tegen hun eigen wetsvoorstel te stemmen, hoop ik werkelijk dat ze ook inderdaad binnen de kortste keren uit de Vlaamse regering gekegeld zullen worden. Ik moet echter toegeven dat ik het toch eerst wil zien gebeuren voor ik het wil geloven. Want ondanks alles zijn de signalen die Jo Vandeurzen uitzendt nu ook niet bepaald van die aard dat ik er volkomen gerust in kan zijn.

Spirit dreigt dan wel weer uit de federale regering te stappen, maar ten eerste is de partij totaal onbeduidend (zou iemand het verschil merken?), en ten tweede hoop ik maar dat voorzitter Geert Lambert weer niet de tegenslag zal hebben op het cruciale moment door een «technische reden» verhinderd te worden. Qua totentrekkerij zou zelfs Bart Somers bij hem nog één en ander kunnen opsteken.

Geen opmerkingen: