donderdag, april 28, 2005

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (32)

Guy Verhofstadt vindt dat beide gemeenschappen water in de wijn moeten doen om tot een oplossing voor probleem nr. 177 te komen. De Vlamingen hebben er nooit problemen mee gehad om water in hun wijn te doen, en hebben de afgelopen 175 jaar zelfs vaak genoeg water in hun water gedaan, maar in de huidige situatie kan men amper stellen dat de Vlamingen water drinken.

Zuiver drinkwater is een grondrecht, naar het schijnt. De opdeling van België in Gewesten en Gemeenschappen is in de Grondwet ingeschreven, en we kunnen even regelingen die de Grondwet respecteren gelijkstellen met water. Men kan dan stellen dat indien de Grondwet geschonden wordt, de benadeelde geen water te drinken krijgt, terwijl de bevoordeelde meer dan water —zeg maar wijn— drinkt.

Hoe vertaalt dit zich naar Brussel-Halle-Vilvoorde? De kieskring is in strijd met de Grondwet, zoals ook vastgesteld werd door de Raad van StateArbitragehof, en die schending van de Grondwet is duidelijk in het nadeel van de Vlamingen en het voordeel van de Franstaligen. De Franstaligen hebben dus wijn, terwijl de Vlamingen zelfs nog geen water hebben. Guy Verhofstadt komt nu echter doodleuk vertellen dat ook de Vlamingen water in hun wijn zouden moeten doen. Niet bepaald een makkelijke opgave als je met een leeg glas zit!

Hoe denkt men dan het probleem op te lossen? Eén van de pistes is dat de Grondwet aangepast wordt, zodat er geen sprake meer is van een schending. Als men nu eens water afschaft als drank, dan is er meteen geen dorst meer in de wereld, lijkt de redenering. Een andere piste wil dan weer het inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in Halle-Vilvoorde invoeren. Wijn als grondrecht voor de Franstaligen dus. Nog een andere piste wil de tweetaligheid invoeren in een aantal faciliteitengemeenten. De Vlamingen zullen dus maar moeten leren leven met een kleiner glas water, terwijl de Franstaligen zich tevreden zullen moeten stellen met een groter glas wijn.

Het lijkt er sterk op dat Guy Verhofstadt en bij uitbreiding de hele VLD maar één doel voor ogen hebben, en dat is vasthouden aan de federale macht. Vlaanderen zal al blij mogen zijn als het straks geen azijn zal moeten zwelgen.

Geen opmerkingen: