zondag, oktober 03, 2004

Belgische Nobelprijs in 2004?

Uit slecht ingelichte bron werd vernomen dat niet ElBaradei maar Louis Michel dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Vooral zijn verdediging van prille democratieën maakte indruk op het Nobelinstituut.

Officieel wordt pas op vrijdag bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, maar omwille van allerlei indiscreties in de omgeving van het comité van het Nobelinstituut is het nu reeds algemeen bekend in de Noorse hoofdstad wie dit jaar de prijs in de wacht zal slepen. Terwijl de meeste waarnemers zich verkeken op ElBaradei, werd de meest voor de hand liggende kandidaat over het hoofd gezien, namelijk onze eigenste Louis Michel.

Het idee om Louis Michel voor te dragen zou gegroeid zijn op de befaamde pralinetop waaraan Duitsland, Frankrijk en Luxemburg deelnamen. Het gebeurt niet elk jaar dat drie Europese grootmachten (België onthield zich uiteraard om de eigen Minister van Buitenlandse Zaken voor te dragen) gezamelijk een kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede steunen. Het feit dat Louis Michel zich uitdrukkelijk niet als diplomaat wilde gedragen in zijn ambt van Minister van Buitenlandse Zaken zou de drie landen alleen maar meer overtuigd hebben om hem voor te dragen.

Op de méritelijst van Louis Michel staan onder andere zijn principiële verdediging van de prille democratie in Nepal, zijn vredesmissies naar de Grote Meren in Afrika, zijn weigering om zich te mengen in het gerechtelijke dossier naar aanleiding van de vervolging van Pinochet en Franks in het kader van de genocidewet, ondanks de grote politieke druk, zijn inspanningen om de democratie in Oostenrijk en Italië te beschermen door constructieve kritiek op de verkiezingsuitslagen, en niet in het minst zijn bezoeken aan Cuba en China waardoor hij duidelijk aangaf dat waar het de mensenrechten betreft, er geen compromissen gesloten kunnen worden.

Het comité hoopt dat andere Ministers van Buitenlandse Zaken meer het voorbeeld van Louis Michel zullen volgen in de komende jaren. Het is ook een genoegen voor het comité vast te stellen dat Louis Michel binnenkort in de Europese Commissie de post van ontwikkelingssamenwerking zal krijgen, en hoopt dat de prijs voor hem een aanmoediging zal zijn om in de ingeslagen weg verder te gaan.

Geen opmerkingen: