donderdag, november 25, 2004

Twee landen

Een vergelijking van de artikels in de Vlaamse en Franstalige pers over het recente debat in de Sociale Zekerheid leert dat de respectievelijke journalisten duidelijk in twee verschillende landen leven. Al jaren.

Een artikel in La Libre Belgique bevat enkele puntjes die een mens de wenkbrauwen doen fronsen. Eigenlijk start het al met de eerste zin in de ondertitel:
Des ténors flamands accusent les hôpitaux wallons de multiplier les examens préopératoires inutiles.
Let op het woordje «accusent». Het gaat dus over beschuldigingen. Dit staat echter in contrast met wat in het artikel zélf staat, want daar wordt onder meer «une étude détonante» aangehaald die aantoont dat de Franstalige ziekenhuizen niet alleen meer consumeren dan de Vlaamse, maar dat volgens internationale wetenschappelijke studies het consumptiegedrag van de Franstalige ziekenhuis onnodig hoog is. Gaat het dan nog over beschuldigingen, of eerder over vaststellingen?

Overigens, die studie is voor La Libre Belgique détonante. Misschien omdat ze zwart op wit bewijst wat men in Vlaanderen al jarenlang weet? Het valt dus te vrezen dat de voltallige redactie er van zijn stoel viel toen het document hen onder de ogen kwam.

De reacties van de twee ziekenhuizen zijn ook al veelzeggend. Het Bergense ziekenhuis Ambroise Paré omzeilt mooi de vaststelling dat die extra onderzoeken over het algemeen niet nodig zijn. Waarom zou men in achtergestelde streken systematisch meer gebruik moeten maken van ECDs? Ongetwijfeld bestaat daar een zeer eenvoudige reden voor, maar we komen ze niet te weten. Dan klinkt het toch anders bij Centre hospitalier de l'Ardenne, waar men in feite precies hetzelfde zegt als in Vlaanderen. Als dat niet détonant is!

Overigens hebben de Vlamingen absoluut geen reden om te klagen. Want zie, in de psychiatrie verbruiken de Vlamingen meer dan de Franstaligen. Aha! Waarbij La Libre Belgique plots zelfs met zeer concrete getallen voor de dag komt. Spijtig dat ook die voor de andere sectoren niet weergegeven werden, want ze zouden ongetwijfeld haarscherp hebben kunnen aantonen dat de Vlamingen best een toontje lager zouden mogen zingen.

Geen opmerkingen: