dinsdag, november 09, 2004

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (3)

Vandaag werd besloten tot de oprichting van een Interministeriële Conferentie die zou moeten beslissen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, terwijl Onkelinx (PS) deze morgen er nog de tweetaligheid van de Brusselse magistraten aan koppelde.

Wat dat laatste betreft, de Franstaligen zijn ondertussen al met de volgende eisen gekomen in verband met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde:
  • Uitbreiding van het Brusselse Gewest
  • Uitbreiding van de faciliteiten
  • Intrekking van de rondzendbrief-Peeters
  • Ondertekening van het Minderhedenverdrag
Daar komt nu dus ook de tweetaligheid van de Brusselse magistraten bij. Men kan van de Franstalige partijen veel zeggen, maar niet dat ze moeilijk doen, want ze geven de Vlaamse onderhandelaars een ruim aanbod van punten waarop ze overstag kunnen gaan.

De Interministeriële Conferentie dan weer wordt opgericht om te vermijden dat Vlaanderen de splitsing er eenzijdig zou doordrukken. Premier Verhofstadt (VLD) verwoordde het zo:
Een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde kan niet gevonden worden door een dictaat van de ene gemeenschap ten overstaan van de andere, wel door een akkoord tussen de gemeenschappen.
Dit is een herhaling van de toegeving die Verhofstadt reeds eerder gedaan heeft, en die erop neerkomt dat Vlaanderen afziet van zijn meerderheidspositie in Kamer en Senaat. Het is nu immers voldoende dat een gewone meerderheid in de Franstalige Gemeenschap tegen de splitsing is, opdat ze geblokkeerd wordt, waar er anders een drie-vierdemeerderheid nodig zou zijn om een alarmbelprocedure in gang te zetten. Het opent ook de deur voor toegevingen (waarover zou men anders kunnen spreken op die Conferentie?), terwijl de Franstalige partijen tegelijkertijd meer tijd kunnen winnen. CD&V en N-VA lijken in ieder geval in de val te trappen, want ze sturen Yves Leterme en Geert Bourgeois, beide ministers in de Vlaamse regering, naar de Conferentie.

Overigens zullen er binnen een paar dagen al onverwijld vijf maanden verstreken zijn sedert de regionale verkiezingen, en de splitsing lijkt nog niet bepaald voor morgen te zijn...

Geen opmerkingen: