dinsdag, november 23, 2004

JFK Reloaded

JFK Reloaded, uitgebracht door het Schotse bedrijf Traffic, zorgt voor opschudding: het videospelletje is een reconstructie van de moord op JFK, waarbij de speler onder andere op JFK moet schieten. Is er nood aan zo een videospelletje?

De bespreking door BBC News of MSNBC vermeldt geen fouten in het spel of onnodige sensatiezucht, en zelf weet ik ook niet in hoeverre het spelletje waarheidsgetrouw is. Maar men kan zich toch afvragen of zo'n spelletje nodig is. Als het spelletje er alleen uit bestaat dat men in de huid van de moordenaar kruipt, vrees ik dat het opwekken van de interesse voor geschiedenis eerder als schaamlapje moet dienen voor de commerciële doeleinden. Men had immers ook een spelletje kunnen maken waarbij men in de huid van de onderzoekers moest kruipen, wat bovendien misschien meer ruimte zou laten om meerdere pistes rond de moord voor te stellen.

Anderzijds, vroeg of laat moest zo'n spelletje toch opduiken. Kirk Ewing, de directeur van Traffic, beweert contact opgenomen te hebben met Sen. Ted Kennedy, maar afgaande op de reacties van diens woordvoerder is de aard van dat contact eerder twijfelachtig. Hopelijk leidt de commotie rond het uitbrengen van het spelletje ertoe dat het in ieder geval grondig gecontroleerd zal worden wat de kwaliteit van de feiten betreft die in het spelletje verwerkt werden.

Nu het spelletje uit is, en zeker indien het ook een commercieel succes wordt, is er echter een grens overschreden. Wat wordt de volgende titel van Traffic? Een simulatie van de vlucht van de Enola Gay? Of bestaat die al als onderdeel van een flight simulator? De uitbating van een rubberplantage in de Vrijstaat Congo misschien? Kampwacht spelen in een Duits concentratiekamp, of naspeling van de dagboeken van Anne Frank?

Geen opmerkingen: