vrijdag, maart 25, 2005

Nog meer spionnen?

Wie had gedacht dat het zou stoppen bij «discriminatiespionnen» zit goed fout: uit slecht ingelichte bron werd vernomen dat er bij de PS nog een aantal voorstellen in de pijplijn zitten om een aantal mistoestanden uit de maatschappij te helpen.

Een eerste voorstel zou eruit bestaan dat spionnen naar de zitdagen van allerlei ministers gestuurd worden. Op die manier wil men tegengaan dat ministers hun bevoegdheid te buiten gaan om personen die iets op hun kerfstok hebben een hand boven het hoofd te houden.

Een andere maatregel zou eruit bestaan op de wandelroutes van ministers valse panelen te plaatsen die panden te koop aanbieden aan veel te hoge prijzen. Met deze maatregel zou er in de praktijk wel een probleem zijn omdat tot nog toe nog geen enkele minister erop betrapt is ook werkelijk te wandelen.

Een derde idee zou zijn valse brieven te sturen naar politieke mandatarissen, om na te gaan of zij hun boekje niet te buiten zouden gaan door bijvoorbeeld rechters onder druk te zetten in concrete rechtzaken. Een concreet wetsvoorstel zou hierover op korte termijn al in de Senaat ingediend kunnen worden.

Er zou ook sprake van zijn dat regeringspartijen valse aanbiedingen zouden krijgen om zwart geld in de partijkas gestort te krijgen als compensatie voor openbare aanbestedingen. Partijen die toehappen zouden binnen de week allerlei aanbiedingen voor allesverbranders toegestuurd krijgen.

Rik Daems (VLD) heeft al gereageerd dat hij aan zulke «zotternijen» niet wil meedoen, maar staat wel toe dat er onverwijld een synoptische tabel opgesteld wordt met een overzicht van al deze nieuwe maatregelen.

Geen opmerkingen: