dinsdag, maart 08, 2005

Deens Ja voor Europese Grondwet?

Uit een opiniepeiling van Gallup zou blijken dat indien er vandaag in Denemarken een referendum zou gehouden worden over de Europese Grondwet, een meerderheid van 57% «Ja» zou stemmen.

In tegenstelling tot de Belgische bevolking, die naar het schijnt veel te dom is om een evenwichtig oordeel te kunnen uitspreken over de Europese Grondwet, mogen de Denen op 27 september wél hun mening daarover te kennen geven. Uit een opiniepeiling van Gallup blijkt nu dat 45% van de Denen vandaag zegt heel zeker «Ja» te zullen stemmen, terwijl nog eens 12% zegt waarschijnlijk hetzelfde te zullen doen. Slechts 26% zegt heel zeker of waarschijnlijk «Nej» te zullen stemmen.

Dat alles betekent nog niet dat een Deens «Ja» verzekerd is. Ook de Eerste Minister Fogh Rasmussen en met hem de hele Deense regering gaat in dit vraagstuk over eieren. Zo weigerde de Deense regering Europese financiële steun voor een informatiecampagne over de Grondwet, uit vrees voor de reactie van de bevolking. De Deense kiezer zou dit immers gemakkelijk als geld voor een propagandacampagne voor een «Ja» kunnen aanzien, en van de weeromstuit juist «Nej» kunnen stemmen. Bovendien is september nog veraf, kan er intussen nog veel gebeuren, en moeten het debat en de campagnes nog op gang komen.

Geen opmerkingen: