woensdag, december 01, 2004

Waarom vergat prins Filip N-VA?

Prins Filip vergat in China uit te halen naar de N-VA als een partij die België kapot wil. Daar kunnen drie redenen voor zijn, maar geen van de drie is prettig nieuws voor de N-VA.

De eerste reden is de meest voor de hand liggende: misschien refereerde prins Filip alleen maar naar het Vlaams Belang omdat dat met zo'n kwart van de Vlaamse kiezers de grootste separatistische partij is, zelfs de grootste partij zonder meer. De N-VA heeft een aanhang van zo'n vijf procent, wat toch wel een ordegrootte kleiner is dan die van het Vlaams Belang.

Een andere reden zou kunnen zijn dat prins Filip niet weet dat N-VA een aparte partij is, los van de CD&V, met eigen meningen en standpunten. Nochtans is het precies op dat vlak dat de twee kartelpartners het meest van mekaar verschillen, en zou dit onderscheid toch niet mogen ontgaan zijn aan een kroonprins die de ambitie heeft ooit op de troon te zitten om er informatie- en formatiegesprekken te voeren.

De derde en laatste reden is de meest pijnlijke voor de N-VA: misschien beschouwt prins Filip de N-VA niet als een partij die het voortbestaan van België bedreigt? De partij zit immers in de Vlaamse regering en geeft niet de indruk daar voor brokken te zorgen, ondanks de eis dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst moest worden voor de partij überhaupt wou toetreden tot de regering. De eis werd echter onverwijld afgezwakt, en het arrondissement zou gesplitst worden voor Nieuwjaar, maar ondertussen zijn we op amper dertig dagen van die datum aanbelandt, en nog steeds is het arrondissement niet gesplitst. Het doet hoe langer hoe meer denken aan de beruchte Derde Fase van wijlen de Volksunie.

Het is een slecht teken voor de N-VA dat het koningshuis bij monde van prins Filip zijn pijlen in de eerste plaats op het Vlaams Belang richt. Indien de N-VA in de toekomst een rol wil spelen als een relevante vertegenwoordiger van de Vlaamse beweging in de partijpolitiek, zou de partijleiding er goed aan doen ervoor te zorgen dat het koningshuis bij nieuwe uitvallen ook de N-VA een veeg uit de pan geeft. Ik wens het hen in ieder geval van harte toe!

Geen opmerkingen: