zaterdag, december 18, 2004

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (8)

Nu zijn jongerenorganisaties altijd wel wat radicaler dan de moederpartij, maar Ronduit! N-VA laat er geen twijfel over bestaan dat het getalm rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde naar hun mening te lang blijft aanduren. Een deel van hun kritiek is in ieder geval erg gelijklopend met wat ik gisteren zelf ook al schreef.

Zoals wel vaker het geval is, schuilt het venijn in de staart:
De houding van de Vlaamse regeringspartijen in dit dossier, in strijd met het Vlaams regeerakkoord, doet de N-VA-jongeren vragen stellen bij de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering.
Het geduld bij Ronduit N-VA begint dus op te raken, en men kan zich alleen maar afvragen hoe het met de rest van de partij gesteld zou zijn, vooral aan de basis dan. Een bespreking van de splitsing is nu uitgesteld tot midden januari, en wie weet of er dan wel vooruitgang geboekt zal worden. De Interministeriële Conferentie is immers nog maar één keer samen geweest, namelijk om zichzelf samen te stellen, en sindsdien is er nog niets gebeurd. Wat als de rapporteurs in januari komen vertellen dat de ministers het te druk hadden met eindejaarsfeesten en nieuwjaarsrecepties allerhande, en ze dus nog niet hebben kunnen vergaderen? Nog een maandje uitstel? En wat daarna als de besprekingen moeizaam verlopen? Met de alarmbelprocedure erbij zijn we dan al snel voorbij Pasen voor de splitsing werkelijk een feit is.

Misschien zat Willy Courtois er nog zover niet naast toen hij gisteren in De Standaard liet optekenen dat hij een oplossing verwacht tegen... de zomer. Bij Van Dale kunnen ze dan noteren dat «onverwijld» Zuid-Nederlands is voor een periode van ongeveer een jaar. Het is in ieder geval een slecht teken dat De Crem de uitlatingen over een snelle splitsing nu probeert toe te schrijven aan «de euforie van de verkiezingen». Vlamingen die redelijk worden, het voorspelt niet veel goeds. Want zijn de uitlatingen dat er voor de splitsing niet betaald moest worden dan ook te wijten aan diezelfde euforie, en wordt er op die Interministeriële Conferentie wel degelijk onderhandeld over een prijs? N-VA ontkende in een persmededeling eergisteren dat er van betalingen sprake zou zijn, maar het heeft bij hen ook lang geduurd eer de «euforie» over de snelheid van de splitsing verdween.

Geen opmerkingen: