dinsdag, december 14, 2004

Dan toch een volksraadpleging?

Vandaag werd in de Kamercommissie Grondwetsherziening gestemd over het houden van een volksraadpleging over de nieuwe Europese Grondwet. Hoewel er slechts over het eerste artikel van het wetsvoorstel gestemd werd, was het resultaat van de stemming belangrijk: de regeringspartijen zijn duidelijk verdeeld, en zelfs binnen de kartels is er onenigheid. Het Vlaams Belang dan weer kondigt voor de verandering nog eens aan dat het cordon sanitaire nu werkelijk aan diggelen ligt.

Elio di Rupo probeerde een paar dagen geleden nog een veto te stellen tegen een volksraadpleging, maar de liberale regeringspartijen VLD en MR schijnen zich van dat veto niet veel aan te trekken. De enige partij die zich wel iets van dat veto aantrekt is de CD&V, want zij stemden tegen ondermeer omdat in tegenstelling tot wat in het regeringsverklaring overeengekomen was, er geen eensgezindheid is binnen de regering. Waarom een oppositiepartij zich überhaupt iets zou moeten aantrekken van wat er overeengekomen is in een regeringsverklaring vertellen Paul Tant en Servais Verherstraeten er echter niet bij.

Overigens ontbreekt het de CD&V niet aan excuses om niet voor te moeten stemmen, want niet alleen is er dus geen eensgezindheid over dit voorstel binnen een regering waar zijn geen deel van uitmaken, bovendien zijn ze eigenlijk feitelijk niet tegen, maar vinden ze dat de volksraadpleging op Europees niveau gehouden moet worden, vrezen ze dat er naar aanleiding van de volksraadpleging andere debatten gevoerd zullen worden, en is er het gevaar dat het resultaat verschillend zal zijn in de twee landsdelen. Zou de kartelpartner N-VA dat laatste ook als een probleem ervaren? De argumentatie van de CD&V is in ieder geval niet echt overtuigend, en men kan zich afvragen wat er eigenlijk schuil achter gaat. Het Vlaams Belang ziet er alvast de voorbereidingen van een rooms-rode regering achter.

Ondertussen is men bij de PS meer dan woedend. Volgens hen zijn MR en VLD de handlangers van het Vlaams Belang omdat ze voor het voorstel hebben gestemd. Opmerkelijk is dat ze hun pijlen niet richten op de kartelpartner van de SP.A, SPIRIT, dat toch ook voor het voorstel heeft gestemd — of gaat het gewoon om een vergetelheid? Bovendien is het zo dat ook Ecolo voor een volksraadpleging is. Ecolo dus ook maar een handlanger van het Vlaams Belang? Voor de PS is de situatie in ieder geval inacceptable, en is de discussie nog niet gesloten. Dat kan dus best nog interessant worden.

Geen opmerkingen: