vrijdag, september 24, 2004

Groen! en de federale logica

Groen! zit niet in de Vlaamse regering, wou zelfs niet in de Vlaamse regering zitten, maar wil wel macht uitoefenen over de Vlaamse regering.

Zo stond het letterlijk in de krant:
"Groen! vertrouwt erop dat zusterpartij Ecolo, die in Brusselse regering medezeggenschap heeft over het dossier, nooit meer dan 25.000 nachtvluchten per jaar zal toestaan." (De Standaard, 24-09-2004)

Hierbij worden toch wel enkele dingen over het hoofd gezien door Groen!:

  1. Groen! wou na 13 juni zelf niet toetreden tot de Vlaamse regering. Dat dit als gevolg heeft dat Groen! eigenlijk niets in de pap te brokken heeft op Vlaams niveau is een detail waar zij het nu blijkbaar moeilijk mee hebben.

  2. Ecolo noch de Brusselse regering hebben zeggenschap over welke milieunorm dan ook in het Vlaams Gewest. Dit volgt uit de staatshervorming. Dat Groen! erop vertrouwt dat een andere gewestregering een bevoegdheidsconflict in gang zet, of misschien beter, in gang blijft houden, is geen enkel probleem.

  3. Stel dat de Franstalige MR erop zou vertrouwen dat de VLD nooit de Kyotonorm zou goedkeuren. Men kan zich wel voorstellen hoe men daarop bij Groen! zou reageren...Het is geen geheim dat Groen! niet overloopt van enthousiasme wat de staatshervorming betreft en in het bijzonder het federale karakter van België, maar dat neemt niet weg dat de partij de bevoegdheidsverdelingen toch zou mogen respecteren. Nog straffer is dat men op een absoluut ondemocratische wijze zijn wil wil opleggen aan het Vlaamse Gewest via een buitengewestelijke regering. Groen! zou zich beter onthouden van zulke suggesties, zeker als ze België wensen te behouden, laat staan weer unitair te maken.

Geen opmerkingen: