donderdag, september 23, 2004

Franstalige solidariteit met Vlaanderen

Eindelijk kan er in België een voorbeeld van Franstalige solidariteit met Vlaanderen aangehaald worden. Vandaag werd immers bekend dat de Waalse regering zich wil opofferen om met onmiddellijk ingang een aantal nachtvluchten van Zaventem naar Bierset over te hevelen om de Vlaamse nachtrust veilig te stellen.

Het viel eerder al op dat in het bijzonder de Franstalige PS vasthield aan de norm van maximaal 25.000 nachtvluchten in Zaventem. Merkwaardig hoe de PS bezorgd is voor de nachtrust van de Vlamingen in en rond Zaventem - Zaventem ligt immers noch in het Brusselse Gewest noch in het Waalse Gewest, en is dus in principe «buitenland» voor de PS. Ook bij de cdH en Ecolo was men al opvallend bezorgd voor de nachtrust van de Vlamingen, maar daar was het overduidelijk dat de nachtvluchten boven Brussel de hoofdbekommernis was.

Vandaag wordt echter gemeld dat de Waalse regering (PS-cdH) bereid is om 3.000 tot 4.000 vluchten onmiddellijk naar Bierset over te hevelen, omdat er daar nog slots vrij zijn tussen vier en zes uur 's morgens. Waarbij het niet gaat over de vluchten van DHL, maar over de chartervluchten. Men moet al een hart van steen hebben om niet tot tranen toe bewogen te worden door de onbaatzuchtigheid van de Franstaligen. Honni soit qui mal y pense - het gaat met andere woorden niet om een maneuver om inkomsten vanuit Zaventem af te snoepen onder het flauwe voorwendsel bezorgd te zijn voor het milieu en de nachtrust van mensen buiten het eigen regeringsgebied.

En de omwonenden van Bierset? Wel, die wonen in Riemst, Bilzen en Hoeselt. Toen onlangs de start- en landingsbaan in Bierset verlengd werd, vond de Waalse regering het zelfs niet nodig de Vlaamse regering hiervan officieel op de hoogte te brengen. Een schoonheidsfoutje zullen we het maar noemen. Men kan zich echter wel afvragen hoeveel weken die betrokken bewoners al zitten te wachten op het moment waarop de Waalse regering precies dít konijn uit de hoed zou toveren.

Geen opmerkingen: